ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ถ้าเปรียบป่าไม้เป็น “บ้าน” ของสัตว์ป่านานาชนิด ป่าชายเลนก็ควรจะเป็น “บ้าน” ของกุ้ง หอย ปู ปลา และพืชชนิดต่างๆในชุมชนดินเลนและน้ำกร่อย สังคมของ ป่าชายเลน นั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด เป็นระบบนิเวศวิทยาที่พึ่งพาอาศัยกัน

หากขั้นตอนใดในห่วงโซ่ มีปัญหาจากการรุกรานและถูกทำลาย ก็จะทำให้ความสมดุลนั้นเกิดผลเสียขึ้นได้ ซึ่งนั่น หมายความว่าปัญหาอาจลุกลามมาถึงตัวเราได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เดิมทีเป็นนากุ้งที่ได้รับสัมปทาน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่ปราณบุรี กรมป่าไม้ได้สนองพระราชดำริด้วยการยกเลิกสัมปทานนากุ้ง แล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเร่งฟื้นฟูป่าชายเลนและกำหนด ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนในเวลาต่อมา
ช่วงวันหยุดจึงถือเป็นโอกาสเหมาะมากๆที่จะพาบุตรหลานไปเรียนรู้การพึ่งพากันของ ธรรมชาติ ภายในโครงการมีการทำทางเดินไว้อย่างดี เหมือนห้องแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต มีป้ายบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนผืนป่าแห่งนี้ พร้อมร่วมสำรวจธรรมชาติบนเส้นทาง คันนากุ้ง (เดิม) และแวะชมต้นโกงกางประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก หรือหากใครอยากเห็นวิวสวยๆแบบ 360 องศา ต้องออกแรงเดินขึ้นไปบนหอชะคราม ก็จะได้เห็นวิวป่าปลูก ทะเล และปากน้ำปราณบุรีที่กว้างไกลสุดสายตา